Zinnebeelden

De serie Zinnebeelden is ingediend voor de wedstrijd 'Vijf met samenhang' (2023) en kreeg een derde plaats (van de 67).

Het juryrapport: (de eerste vijf beelden)

Zinnebeelden is een serie beelden die uit verschillende technieken is opgebouwd, tijdens de opname en de bewerking. Het levert bijzondere portretten op. Naaktstudies die op een geheel eigen manier gepresenteerd worden. Er is gebruik gemaakt van mixed media en dit is op een hele creatieve en juiste manier toegepast. In deze vijf beelden zien we een afwisselende en aantrekkelijke serie, Het gaat over vorm, licht, verlichting en de presentatie. Het uiteindelijke resultaat staat als een huis.

model Dana - tekenaar Peter Tempels
model Dana - tekenaar Peter van Aarnhem
model Tes - tekenaar Peter van Aarnhem
model Tes - tekenaar Peter van Aarnhem
model Dana - tekenaar Peter Tempels
model Tes - tekenaar Han van Balgoijen
model Anne - tekenaar Peter van Aarnhem
model Anne - tekenaar Berthe Jongejan
model Dana - tekenaar Han van Balgoijen
model Gert-Jan - tekenaar Berthe Jongejan
model Tes - tekenaar Carolien Hoogstrate
model Tes - tekenaar Marjet van Kemenade
model Gert-Jan - tekenaar Peter Tempels
model Margreet - tekenaar Carolien Hoogstrate
model Margreet - tekenaar Berthe Jongejan
model Tes - tekenaar Marjet van Kemenade