Als Edward Hopper fotograaf was

De schilderijen van Edward Hopper hebben me altijd gefascineerd. Waar licht het enige onderwerp lijkt te zijn en zonnestralen de voorwerpen en de mensen afbakenen.

Personen in de schilderijen zijn zich bewust van hun eenzaamheid, maar wat zal er het volgende moment gebeuren? De vensters zijn openingen naar de wereld, de gaten verbinden binnen en buiten. Het realisme in de schilderijen van Hopper wordt surrealistisch.

Het maken van deze foto's was vooral ook een zoektocht naar locaties, naar licht en schaduw en naar modellen die mij inspireerden. Ik ben hen zeer dankbaar. Om Hopper te parafraseren: "Het belangrijkste element in een foto kan niet verklaard worden". Maar dat had hij dan weer van Goethe. Zo wordt inspiratie doorgegeven.
Start diapresentatie
Mensen in de zon
Kantoor noch wal
Interview
Uitzicht A12
Ochtend
Villa Jongerius
Herenstraat
Rijtuig 3de klas
Wachtkamer
Aarzeling
Excursion into philosophy
kamer in Lichtstad
kamer in Drenthe
captain ashore